Jammers

"De wettelijkheid van jamming (storen), in het bijzonder van GSM-jamming, is verscheidene keren besproken in de context van de richtlijnen R&TTE (1999/5/EC) en EMC (89/336/EG). Uit die besprekingen is duidelijk geworden dat de lidstaten niet toestaan, noch wensen toe te staan dat radiocommunicatie wordt verhinderd door jamming-toestellen die door het publiek worden gebruikt.

Het is niet mogelijk om jammers te maken die voldoen aan de R&TTE -of de EMC-richtlijn. Dergelijke toestellen kunnen daarom in de Gemeenschap niet wettelijk op de markt worden gebracht om overeenkomstig die richtlijnen te worden gebruikt.

Wanneer van dergelijke producten wordt beweerd dat zij voldoen aan de R&TTE -of de EMC-richtlijn, zijn de instanties van de lidstaten belast met markttoezicht daarom verplicht die toestellen van de markt te halen overeenkomstig de bepalingen van die richtlijnen en die ingrepen aan de Commissie te melden."
(2005, http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/jammers.htm )

De nationale en internationale wetgeving beperkt de installatie van blokkeringssystemen. Voor gevangenissen is er echter een zeker algemeen gedoogbeleid omwille van de veiligheidsrisico's verbonden aan het niet toegestane gebruik van mobiele telefoons. Dit moet per land bekeken worden.