Productbeschrijving

MOTSIB (Mobile Telephone Signal Blocking)

Het MOTSIB systeem is geen standaard plug & play product aangezien een dergelijk product nooit in staat zou zijn het gewenste resultaat te bieden. ISDG werkt enkel met op maat gemaakte producten en projectwerk. De installatie van het MOTSIB systeem wordt steeds voorafgegaan door een site-inspectie (van de gevangenis) alsook door spectrummetingen.

Om de ISDG aanpak te begrijpen, moet rekening gehouden worden met twee zaken: het bereik van de blokkering en de blokkeringsvoorwaarden.

Het bereik van de blokkering is steeds bij benadering te geven omwille van de volgende redenen:

  1. Het antennenpatroon is niet-lineair.
  2. De invloed van de gebruikte materialen / infrastructuur: absorptie, reflectie en verzwakking.
  3. De invloed van klimaatsveranderingen.
  4. De aanpassingen van de operatoren.

De blokkeringsvoorwaarden :

  1. De interne (gevangenis)perimeter (grootte, kritische punten, etc.).
  2. De geldende gezondheidsvoorschriften.
  3. Niet-discriminerend. Alle aanwezig frequenties/operatoren moeten geblokkeerd worden.

Omwille van het formele en wettelijke verbod op mobiele telefoonblokkering, neemt ISDG enkel deel aan projecten die een expliciete toestemming hebben van de bevoegde autoriteiten.

Geen standaardproducten

In landen waar mobiele telefoonblokkering niet verboden is, bieden verscheidene bedrijven standaard blokkeringstoestellen aan.

Die toestellen zijn meestal uitgerust met een standaard vermogen en een standaard antenne. Ze hebben een bepaald bereik dat ofwel te ver reikt ofwel net niet ver genoeg.

Omwille van veiligheids- en gezondheisredenen zijn standaardproducten niet geschikt.

Bovendien blijft het importeren van dergelijke toestellen verboden in de hele Europese Unie. De importeur, de koper en de eventuele gebruikers lopen het risico zwaar beboet te worden. Aangezien de toestellen illegaal zijn, kan er nooit een garantie worden gegeven op hun goede werking. De kwaliteit van de toestellen valt eveneens te betwijfelen.

Het bereik van de blokkering hangt af van het aanwezige stralingsniveau en de aard van de omgeving. Daarom is de specificatie van een gedefinieerd blokkeringsbereik misleidend.

In landen waar geen verbod heerst op het blokkeren van mobiele telefoons kunnen onder bepaalde voorwaarden standaardproducten aangeboden worden. Die producten zijn semi-standaard omdat ze uitgerust zijn met bijkomende instellingen en toestellen waarmee het gebruik ervan in andere (verboden) landen kan worden vermeden. Dit is precies het type product dat ISDG aanbiedt.